Tumblelog by Soup.io
 • shadowstar
 • Aly
 • histera
 • lost-in-space
 • Kenroh
 • kortufka
 • lasagne
 • westentaschenphilosoph
 • aneczqua
 • OnTheRun
 • mandabear3
 • tjuuu
 • fyeahwhatever
 • Henney
 • spirit-lake
 • flawless
 • smutnomi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

8730 f562 500
0449 7648 500
8191 6d19 500
"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja."
Jakub Żulczyk "Ślepnąć od świateł"
Reposted fromnibeenth nibeenth viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2059 1474 500
"Cthulhu Rises" By Edouard Noisette, Digital, 2014
Reposted fromvolldost volldost viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1690 367a
Reposted fromkatsiu katsiu viaamnis amnis
0255 e691

gentlemantiger:

The Far Side was amazing

Reposted fromsagihairius sagihairius viaSenyia Senyia

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3017 1702 500
So suffer we all.
Reposted fromtishka tishka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

mysli-zerwane-ze-smyczy:

“Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.”

Wojciech Kuczok

bad news everyone

getter1s:

i exist

Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
9792 4952 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1275 31e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 15 2017

5873 a809
3297 af2f
Reposted fromlewerence lewerence viacats cats

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender vianukot nukot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl